Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 09:59 19/05/2022 (GMT+7)
Đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"

Lào Cai - Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt thuộc CĐCS Công ty Apatit Việt Nam đã phối hợp với Ban Giám đốc Chi nhánh tổ chức phát động và hưởng ứng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".

Đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"
Người lao động tại chi nhánh.

Theo đó, đầu năm 2022, Công đoàn Chi nhánh Vận tải Đường sắt thuộc CĐCS Công ty Apatit Việt Nam đã tham mưu với Ban giám đốc tham gia ý kiến nội duy lao động, thỏa ước lao động tập thể trong đó có các nội dung về ATVSLĐ, xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo hộ lao động, xây dựng nội quy, quy chế về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức phát động thi đua thực hiện phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ" thông qua việc tổ chức đa dạng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, những thông tin liên quan đến văn hóa an toàn, văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm nâng cao nhận thức cho toàn thể đoàn viên, NLĐ.

Anh Phạm Công Danh - công nhân Chi nhánh Vận tải Đường sắt tâm sự: "Trong quá trình làm việc, chúng tôi thường xuyên được Công đoàn Chi nhánh, Công ty tuyên truyền quy trình, biện pháp làm việc an toàn để đề phòng tai nạn, bệnh nghề nghiệp. Đặc biệt, Chi nhánh, Công ty luôn có các chế độ, chính sách tốt nhất đối với NLĐ, nhất là lao động nữ, vì vậy mọi người rất phấn khởi và yên tâm làm việc".

Ông Lê Văn Trường, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh chia sẻ: Để bảo đảm sức khỏe, an toàn cho NLĐ và nâng cao năng suất lao động, Công đoàn phối hợp với Ban giám đốc thường xuyên kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên, đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở, đội sơ cấp cứu, hướng đến mục tiêu an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn và đảm bảo môi trường.

Đồng thời, tổ chức phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến, cải thiện điều kiện làm việc cho NLĐ, xây dựng môi trường lao động xanh, sạch, đẹp, bảo đảm ATVSLĐ. Năm 2021 có 2 công trình phần việc thi đua do Công đoàn đảm nhận: Công trình 1 với tổng giá trị công trình 128,1 triệu đồng; Công trình 2 với tổng trị giá công trình 321,7 triệu đồng. Có 1 sáng kiến cải tiến hợp lý hoá sản xuất “Nghiên cứu lắp đặt bơm hồi dầu đảo chiều của bộ truyền động thủy lực đầu máy WHY 0815” với tổng giá trị làm lợi 442 triệu đồng.

https://laodong.vn/ldld-lao-cai/day-manh-phong-trao-xanh-sach-dep-bao-dam-an-toan-ve-sinh-lao-dong-1046753.ldo

ĐẶNG PHI HẢI (BÁO LAO ĐỘNG)

 
In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: