Trang chủChuyên đềAn toàn vệ sinh lao động
An toàn vệ sinh lao động
Cập nhật lúc 08:54 25/06/2020 (GMT+7)
Tập huấn giảng viên nguồn về “Tăng trưởng xanh cho cán bộ công đoàn”

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐ VN) phối hợp Viện Friedrich Ebert Stiftung tại Việt Nam (Viện FES) tổ chức tập huấn giảng viên nguồn về “Tăng trưởng xanh (Modul 9) cho cán bộ công đoàn” tại Quảng Nam trong các ngày từ 24 đến 26/6/2020.

Hoạt động nằm khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Viện FES và Tổng LĐLĐ VN về đào tạo giảng viên nguồn cho 24 cán bộ công đoàn thuộc các Ban, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn, cán bộ công đoàn cấp tỉnh và cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc 9 LĐLĐ tỉnh, thí điểm triển khai ở 27 doanh nghiệp có công đoàn cơ sở, xây dựng tài liệu tuyên truyền về tăng trưởng xanh cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Đến nay, các học viên tham gia lớp tập huấn đã qua 8 Modul đào tạo. Ở Modul 9 này, các học viên được hệ thống các kiến thức về các nguồn nguyên vật liệu, năng lượng được sử dụng trong quá trình sản xuất ở các doanh nghiệp; thực hành kỹ năng và phương pháp nhận diện, đánh giá việc sử dụng tính hiệu quả, hợp lý năng lượng ở doanh nghiệp; vấn đề điều kiện làm việc và an toàn, sức khỏe của người lao động; kiến thức, kỹ năng và thực hành xây dựng kế hoạch hành động thực hiện tăng trưởng xanh; kỹ năng xây dựng bài giảng.

Tại lớp Tập huấn, các học viên chia sẻ về các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kế hoạch hành động “Tăng trưởng xanh” tại địa phương; đồng thời đề xuất các giải pháp, nội dung thực hiện thời gian tới trong hệ thống công đoàn.

Được biết, từ năm 2014, Tổng LĐLĐ VN đã ban hành Kế hoạch hành động trong các cấp công đoàn tham gia thực hiện Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh. Mục tiêu của kế hoạch là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và CNVCLĐ; xây dựng ý thức và những hành động cụ thể; tham gia với NSDLĐ thực hiện “Xanh hóa sản xuất”, ứng dụng công nghệ tiên tiến sử dụng tài nguyên thiên nhiên và năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện “Tiết kiệm – Tái chế - Tái sử dụng”; xây dựng lối sống thân thiện với môi trường, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phòng BHLĐ

 

In
Về đầu

Ý kiến bạn đọc

 
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: