Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 10:15 06/01/2021 (GMT+7)
Về đề xuất bổ sung giáo viên mầm non là nghề nặng nhọc

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01/8/1995 hướng dẫn cụ thể hai trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Ngày 24 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và trực tuyến tới 27 điểm cầu các tỉnh, thành phố trọng điểm có đông công nhân lao động về đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; đánh giá vấn đề việc làm, mức sống, điều kiện làm việc của công nhân lao động.

Ngày 1/1/2021, tại thông báo số 1/TB-VPCP,  Thủ tướng Chính phủ kết luận nhiều nội dung của Hội nghị nêu trên. Trong đó có trả lời về đề nghị Chính phủ quan tâm chỉ đạo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu bổ sung nghề nặng nhọc với giáo viên mầm non, giáo viên dạy bộ môn giáo dục thể chất và các các ngành, nghề trong Quân đội đề xuất. Theo đó, Thông báo nêu rõ:

Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nghiên cứu, rà soát, xây dựng Thông tư hướng dẫn xác định danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thay thế Công văn số 2753/LĐTBXH-BHLĐ ngày 01/8/1995 hướng dẫn cụ thể hai trường hợp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất.

Riêng đề nghị có quy định cụ thể nhà công vụ giáo viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới phải bảo đảm các điều kiện như có công trình vệ sinh, nước hợp vệ sinh khi phê duyệt Kế hoạch, Đề án, Chương trình Kiên cố hóa trường, lớp học:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ  trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức tổng kết đánh giá Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014-2015. Lộ trình đến năm 2020, trong đó xác định số lượng phòng học cần kiên cố hóa, danh mục công trình cần được đầu tư xây dựng; tổng hợp, đề xuất giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để làm căn cứ xây dựng Kế hoạch, Đề án, Chương trình cho các giai đoạn tiếp theo.

BBT

 

 

In
Về đầu
Tin Công đoàn
Lượt truy cập: