Trang chủChuyên đềNghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Cập nhật lúc 05:26 23/11/2023 (GMT+7)
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Tiếp tục đổi mới, nâng cao công tác nữ công

Chiều ngày 22/11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LĐLĐVN) có buổi thông tin báo chí về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu chủ trì họp báo.

Đồng chí Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại buổi họp báo 

Đồng chí Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu đã tóm tắt kết quả tổ chức đại hội công đoàn các cấp; công tác chuẩn bị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội sẽ được tổ chức từ ngày 01 - 03/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Trong số 1.100 đại biểu chính thức được triệu tập tại Đại hội, đại biểu là nữ là 402, chiếm 37,05% tổng số đại biểu. 

Đại hội sẽ mở 10 diễn đàn chuyên đề để thảo luận, đề xuất sáng kiến cho 10 vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn. Trong đó, Diễn đàn số 7 có chủ đề "Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc", sẽ tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban Nữ công quần chúng và những vấn đề đặt ra đối với công tác nữ công tình hình mới. 

Diễn đàn đồng thời sẽ đưa ra các kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của Ban Nữ công trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm việc làm bền vững cho lao động nữ; xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; đổi mới nội dung, hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản và thúc đẩy mô hình "sức khỏe của bạn" cũng như những hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo cho con công nhân lao động cũng sẽ được trao đổi, thảo luận dựa trên kinh nghiệm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp của các cấp Hội Phụ nữ với hoạt động Công đoàn.

In
Về đầu
Lượt truy cập: