Trang chủGiới thiệuBan chấp hành TLĐ
Ban chấp hành TLĐ
Cập nhật lúc 09:02 09/03/2022 (GMT+7)
DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM KHÓA XII

DANH SÁCH ỦY BAN KIỂM TRA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM  KHÓA XII
NHIỆM KỲ 2018 - 2023

 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

 1.  

Tạ Văn Đồng

Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

 1.  

Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chủ nhiệm
Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

 1.  

Nguyễn Văn Oánh

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tổng
Liên đoàn

 1.  

Đậu Đình Châu

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Trưởng phòng Kiểm tra Điều lệ và giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

 1.  

Lê Bích Thủy

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Trưởng phòng Kiểm tra Tài chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

 1.  

Hoàng Đăng Khoa

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Phó Trưởng phòng Kiểm tra Điều lệ và giải quyết khiếu nại tố cáo Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn

 1.  

Lê Đình Quảng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn,
Phó Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng
Liên đoàn

 1.  

Lê Thanh Tùng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Trưởng phòng Quản lý kinh tế Ban Tài chính Tổng Liên đoàn

 1.  

Phí Thu Hương

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn,
Phó Trưởng phòng Cán bộ Ban Tổ chức
Tổng Liên đoàn

 1.  

Vũ Ngọc Chính

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn, Phó Chủ tịch kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam

 1.  

Lê Văn Đại

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn;
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ thành phố Đà Nẵng

 1.  

Lê Thị Quyên

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn;
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Ngân hàng Việt Nam

 1.  

Trương Hồng Sơn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn;
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hồ Chí Minh

 1.  

Lương Quang Thành

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn;
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ TP Hà Nội

 1.  

Vũ Thị Hải Yến

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn;
Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Than - Khoáng sản
Việt Nam

 1.  

Nguyễn Mạnh Tuấn

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn; Trưởng phòng Thanh tra chính sách người có công, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

In
Về đầu
Lượt truy cập: