Trang chủChuyên đềCông tác nữ công, giới
Công tác nữ công, giới
Cập nhật lúc 09:36 16/03/2023 (GMT+7)
Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động đã được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ triển khai và đạt được những kết quả thiết thực. Nhiều gương điển hình đã được phát hiện, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lan tỏa sâu rộng.

Nhân rộng những gương điển hình

Trong năm 2022 đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động quận Tây Hồ đã khắc phục khó khăn, phát huy tính sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Từ phong trào, nhiều gương điển hình được phát hiện và nhân rộng.

Với bản tính cần cù, chịu khó, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, lao động sáng tạo chị em ở lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã có những cải tiến kỹ thuật, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng tốt, mẫu mã phong phú, giá thành hợp lý. Qua đó góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh bảo đảm việc làm, đời sống của người lao động.

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước  - Đảm việc nhà”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”. Ảnh: N.Hoa

 

Chiếm tỉ lệ lớn trong nữ công nhân, viên chức, lao động toàn quận, nữ cán bộ giáo viên, công nhân viên ngành giáo dục đã hăng hái thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động của ngành. Hàng năm, tỉ lệ nữ giáo viên dạy giỏi chiếm tỉ lệ cao, các chị có nhiều sáng kiến kinh nghiệm góp phần tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Đội ngũ nữ cán bộ công chức, viên chức khối hành chính sự nghiệp với chức năng và nhiệm vụ của mình đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chuyên môn tổ chức các hoạt động với nhiều nội dung, biện pháp thiết thực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Không chỉ “Giỏi việc nước”, trong gia đình các nữ công nhân, viên chức, lao động quận đã thực sự giữ vai trò là người xây tổ ấm, xây dựng mối quan hệ gia đình gắn bó, bình đẳng giữa các thành viên. Nhiều chị dù ngoài xã hội đảm nhiệm cương vị lãnh đạo nhưng về gia đình vẫn là dâu hiền, vợ đảm, người phụ nữ mẫu mực nuôi con khỏe, dạy con ngoan, học giỏi. Năm 2022 toàn quận Tây Hồ có 3.388 nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở và 44 nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận. Trong đó, về tập thể có Công đoàn cơ quan phường Yên Phụ được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”.

Tiếp tục đưa phong trào đi vào chiều sâu

Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Phạm Thị Hải Yến cho biết để phong trào đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm LĐLĐ quận đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động nữ công và triển khai phát động phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tới 100% Công đoàn cơ sở. Phong trào thi đua có nội dung toàn diện, thiết thực, vừa đề cập trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của lao động nữ đối với công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vừa nêu lên chuẩn mực, tiêu chí phấn đấu của mỗi nữ công nhân, viên chức, lao động quận.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được triển khai gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”; “Công nhân giỏi”; “Sáng kiến sáng tạo”; “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc”...

Mặc dù đạt nhiều hiệu quả thiết thực, tuy nhiên trước yêu cầu mới của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” quận Tây Hồ còn một số hạn chế như: Phong trào phát triển chưa đồng đều, tập trung chủ yếu trong đội ngũ nữ công nhân, viên chức, lao động khối hành chính sự nghiệp, khối giáo dục. Tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước phong trào còn gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Cán bộ nữ công chưa giành nhiều thời gian cho phong trào do phải kiêm nhiệm. Việc tổng kết phong trào hàng năm ở một số đơn vị chưa đi vào nề nếp, chưa động viên kịp thời các cá nhân có thành tích.

Khắc phục những hạn chế đó, để phong trào tiếp tục được triển khai hiệu quả và có sức lan tỏa rộng khắp, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Tây Hồ Phạm Thị Hải Yến cho biết, thời gian tới sẽ cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng cơ quan, doanh nghiệp đưa phong trào tiếp tục phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đồng thời củng cố, kiện toàn Ban Nữ công Công đoàn cơ sở đủ về số lượng và nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác nữ công.

Theo Báo Lao động thủ đô

In
Về đầu
Lượt truy cập: